За нас

Диана Трейд ЕООД  създадена през 1994 г. в съответствие с изискванията на законите на Република България като дружество с ограничена отговорност, изцяло с българско участие, с цел търговска дейност на територията на Република България и Европа. В последствие фирмата се преструктурира във фирма, извършваща международен транспорт, спедиция и логистика.

Ние сме с дългогодишен опит и традиции в областта на транспорта и спедицията на товари – комплексни и групажни, от различни дестинации до и от страната, Европа, Прибалтика  и Югозападна Азия. Приоритет за ръководството и екипа ни е комплексното обслужване на клиентите, включващо както дейността по осъществяване на самите превози, така и разработване на оптимална транспортна схема, съобразена с естеството на превозваните товари и изискванията на конкретните нужди на всеки клиент.

Ние Ви предлагаме складиране, товарене и транспортиране  на вашите стоки,  подробна информация за задължителните документи (сертификати, разрешителни и др.), необходими за превозването на товара; информация за точното му  местонахождение във всеки един момент, както и уреждането на митнически формалности и митническо представителство. Стремим се да използваме опита на най-добрите световни компании и да го прилагаме към настоящата пазарна ситуация. В наше лице Вие ще намерите партньор, на когото винаги можете да имате пълно доверие и да разчитате във всеки момент.

Диана Трейд ООД е лицензирана от Министерство на транспорта съгласно разпоредбите на Регламента на Съвета и общите разпоредби с лиценз ЕС транспорт за вътрешен и международен транспорт и спедиция.

С нас можете да комуникирате на английски, руски и италиански език.

Работим със собствен транспорт както и с  множество български  и чуждестранни превозвачи, доказали своята стабилност, надеждност и коректност. Автомобилите ни са оборудвани с GPS  навигация, покриваща всички изисквания на нашите клиенти, за по-лесен и бърз достъп до техните товари. Всички превози  са под покритието на Генерална застраховка (Отговорност на превозвача) по Конвенция CMR и TIR Конвенция .