Спедиция и Логистика

Логистиката е свързана с доставката на необходимите стоки или материали на точното място и в точното време, при определено количество и качество с минимални усилия и разходи.
Логистиката накратко – това е осигуряването на правилното нещо на точното място и в точното време.“

Изпълняваме всички събития, свързани с осъществяването на транспорта, както и с поддръжката на всички етапи от превоза на Вашите стоки до достигане на крайната цел.
Нашите транспортни услуги са бързи и надеждни. Предлаганата от нас логистична схема отговаря изцяло на изискванията на нашите клиенти и е насочена към минимизиране на транспортните разходи.

В зависимост от специфичните изисквания на нашите клиенти и при необходимост, освен наличния камионен парк на фирмата, имаме възможност да предлагаме и други видове автомобили (джъмбо, хенгер, малки товарни автомобили и др.).
Благодарение на дългогодишния ни опит в транспортния пазар и нашата доказана репутация на надежден партньор, Диана Трейд ООД има пряк контакт с превозвачи и спедитори както в България, така и във всички европейски страни, както и в Грузия, Армения и Азербайджан.

Нашата компания Диана Трейд ООД ще бъде Вашият надежден и логистичен партньор, който ще подкрепи Вашия бизнес.

Надяваме се, че това ще бъде началото на успешното ни дългосрочно сътрудничество!