Начало

Транспортът е задължителен елемент на всеки производствен процес. Той е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност.

Нашата компания Диана Трейд ООД, която се е нагърбила с тежката задача да бъде международен превозвач, бе създадена с цел да улесни клиентите си в намиране на качествен транспорт на своите стоки.

Диана Трейд ООД е бързоразвиваща се компания, която предлага международен транспорт и спедиция, професионализъм, коректност и висококачествени услуги на територията на Европа и Азия, като основните ни отношения са за превоз на товари от Европа до Грузия, Армения, Азърбайджан и обратно.

Ние Ви осигуряваме

  • Сигурност
  • Стабилност
  • Надеждност
  • Лоялност
  • Лична ангажираност
  • Информираност
  • Ориентираност към решения, консултации
  • Компетентност
  • Контрол и коректна документация

Ние ще работим за Вашият бизнес!

Благодарим Ви за оказаното доверие!