Съхопътен Транспорт

Диана Трейд ООД предлага на ваше разположение модерни камиони, състоящи се от платформени камиони (теглени превозни средства). Нашите автомобили са в съответствие с всички международни изисквания. Те подлежат на редовни технически прегледи, които гарантират успешното транспортиране на вашите пратки.
Нашите камиони отговаря на най-новите европейски изисквания за екологична съвместимост, шум и опасни емисии.
Всички наши автомобили са лицензирани и са снабдени с всички необходими сертификати, които дават право на нашата транспортна фирма да извършва международен автомобилен транспорт.
Нашият транспорт и товари са застраховани по Конвенцията CMR.
Нашите транспортни средства са оборудвани с всички необходими съвременни средства за комуникация (GPS) с цел осигуряване на надлежно уведомяване на нашите клиенти за състоянието на техните пратки.
Нашата компания притежава всички разрешителни за международен товарен превоз СЕМТ (за повече информация, моля посетете: http://de.wikipedia.org/wiki/CEMT)
Ние предлагаме добро качество и кратки срокове за доставка. Вашите пратки са добре защитени в нашите камиони и са транспортирани правилно до крайната им дестинация.